Shieikan

Revision as of 07:50, 15 October 2006 by Shikisoku (talk | contribs)

The Shieikan is the Tennen Rishin-ryu Dojo, which existed in Ichigaya, Tokyo. The Dojo was established by Kondo Shusuke in 1839. After Kondo Isami joined the Roshigumi, Sato Hikogoro maintained it until 1867.

The Shieikan is known for where the major Shinsengumi members: Hijikata Toshizo, Okita Soji, Inoue Genzaburo, Yamanami Keisuke, Nagakura Shinpachi, Harada Sanosuke, Todo Heisuke, gathered.