Yagyu Shingan Ryu

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search


Originally, the school was called Shingan-ryû. Ushu Tatewaki created this ryu from the teachings of Yagyû Gorôemon, son of Yagyû Muneyoshi.

The heir to the founder was Takahisa Masabito Kanetsugu from Sendai. While on his Musha shugyô, he met Yagyû Munenori and became his student in Yagyû Shinkage-ryû. He received the school's menkyo kaiden and went back to Sendai where he Formed the new Yagyû Shingan-ryû.

Masters

Sendai-ha

 • Ushu Tatewaki

|

 • Takenaga Hayato <--Yagyu Munenori
 • Ichikawa Shiroemon
 • Ito Kyusaburo
 • Koyama Samon(Edo-ha)
 • Aizawa Nakanoshin
 • Chiba Yoshisuke
 • Satake Morinosuke
 • Kato Gonzo
 • Hoshi Sadakichi
 • Hoshi Seiemon
 • Hoshi Hikojuro
 • Hoshi Kunio

Edo-ha

References

 • Watatani Kiyoshi & Yamada Chushi, ed. Bugei Ryûha Daijiten Tokyo copy Shuppan, 1969.
 • Nihon Densho Bugei Ryuha Dokuhon(日本伝承武芸流派読本) Shinjinbutsu Orai sha 1994
 • J-wikipwdiaYagyu Shingan Ryu