Minaki Hotoku

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Japanese: 皆吉鳳徳 (Minaki Houtoku)

Minaki Hôtoku was a Satsuma han physician. Along with some fifty to one hundred others, he was caught up in the Kinshirokukuzure Incident of 1808-1809, and was exiled to a remote island.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 238.