Chusei gokan roku

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search

Chûsei gokan roku is an account of the 47 Ronin incident written in 1707 by Ogawa Tsunemitsu, a retainer of Tsuyama han.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 221.