Akizuki Taneshige

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search

Akizuki Taneshige was the 7th Edo period lord of Takanabe han. He was an elder brother to Uesugi Harunori.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 235.