Yamaguchi Dogetsu

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Died: 1811
  • Japanese: 山口 洞月 (Yamaguchi Dôgetsu)

Yamaguchi Dôgetsu was a painter in service to the Shimazu clan of Satsuma han. He studied painting in Edo under Kanô Dôshun.

References

  • Ono Masako, Tomita Chinatsu, Kanna Keiko, Taguchi Megumi, "Shiryô shôkai Kishi Akimasa bunko Satsuyû kikô," Shiryôhenshûshitsu kiyô 31 (2006), 228.