Takeda Ryu

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search

Takeda Ryu Kyubajutsu was originated to Kyuba no rei in 893.

Masters

 • 1.Takeda Nobuyoshi
 • 2.Takeda Nobumitsu
 • 3.Takeda Nobumasa
 • 4.Takeda Nobutoki
 • 5.Takeda Nobutsuna
 • 6.Takeda Nobumune
 • 7.Takeda Nobutake
 • 8.Takeda Nobunari Kai Takeda clan
 • 8.Takeda Ujinobu Aki Takeda clan
 • 9.Takeda Nobuari
 • 10.Takeda Nobumori
 • 11.Takeda Nobuei
 • 12.Takeda Nobutaka Wakasa Takeda clan
 • 13.Takeda Kuninobu
 • 14.Takeda Nobuchika
 • 15.Takeda Motonobu
 • 16.Takeda Nobutoyo
 • 17.Takeda Nobusumi
 • 18.Takeda Nobuyori
 • 19.Takeda Nobuyasu
 • 20.Takeda Nobushige
 • 21.Takeda Nobunao
 • 22.Hosokawa Fujitaka
 • 23.Takehara Korenari
 • 24.Takehara Korehide
 • 25.Takehara Koretada
 • 26.Takehara Koreaki
 • 27.Takehara Korekiyo
 • 28.Takehara Korechika
 • 29.Takehara Koreyuki
 • 30.Takehara Koreyoshi
 • 31.Takehara Koretoshi
 • 32.Takehara Koremichi
 • 33.Inoue Heita
 • 34.Kaneko Yurin
 • 35.Kaneko Shiro

Famous people of the Ryu

References

 • Nihon Densho Bugei Ryuha Dokuhon(日本伝承武芸流派読本) Shinjinbutsu Orai sha 1994
 • Takeda Ryu Official http://www.yabusame.jp