Kobusho

From SamuraiWiki
Jump to navigationJump to search
  • Japanese: 講武所 (Koubusho)

The Kôbusho was a bujutsu dojo established in 1856 by the Tokugawa shogunate to train shogunate retainers and their sons. The Kôbusho taught not only swordsmanship (Kenjutsu) but also Sôjutsu, gunnery (Hôjutsu), archery (Kyûjutsu), and Jujutsu.

In 1866, the Kôbusho was closed and the place became a Hôjutsu (gunnery) training school.

Instructors

  • Kenjutsu: Odani Seiichirô, Toda Hachirôzaemon, Iba Gunbei, Imahori ?, Matsudaira Chikaranosuke, Mitsuhashi Torazô, Sakakibara Kenkichi, Kondô Yanosuke, Imahori Toyotarô, Momonoi Shunzô, Inoue Hachirô, Onoda Tôichi, Furuta Tôhachi, Murakoshi Mitsuzô.
  • Sôjutsu: Hiraiwa Jirodayu, Takahashi Kenzaburô, Katô Heikurô, Andô Sobei, Komai Hangorô, Yoshida Katsunosuke, Katsu Yohachirô, Nagao Kôhei, Komai Shizuma, Naoe Kitaemon.
  • Kyujutsu: Ogasawara Shôjirô.
  • Jujutsu: Suzuki Seibei, Katayama Yahachirô.
  • Hôjutsu: Tamura Kazue, Shimozone Kinzaburô, Egawa Tarôzaemon, Inoue Sadayu, Tatsuke Shirôbei, Takashima Shirôdayu, Katsu Kaishu, Nakayama Hatao, Sakakibara Kyojirô, Uemura Tatewaki, Iida Shôzô, Yamaguchi Uneme, Matsudaira Naka, Shimozone Jirôsuke, Yoshida Naojirô, Kimura Tarôzaemon.

References

  • Bakufu Hoheitai (幕府歩兵隊) Noguchi Takehiko