Talk:Yamanami Keisuke

From SamuraiWiki
Revision as of 00:36, 2 November 2006 by Shikisoku (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Shikisoku, can you list your sources? Thanks! Nagaeyari 20:29, 1 November 2006 (PST)

Here are my sources on Shinsengumi related contributions.--Shikisoku 21:36, 1 November 2006 (PST)

  • Shinsengumi Zentaishi Tettei Guide (新選組全隊士徹底ガイド) Maeda Masaki
  • Shinsengumi Shashin Zenshu (新選組写真全集) Tsuri Yoichi
  • Shinsengumi 100 wa (新選組100話) Suzuki Toru
  • Shinsengumi Tenmatsuki (新撰組顛末記) Nagakura Shinpachi
  • Shinsengumi Nikki (新選組日記) Kimura Yukihiko
  • Shinsengumi Taishi Den (新選組隊士伝) Gakken
  • Shinsengumi (新選組) Sekai Bunkasha
  • The Shinsengumi Exhibition catalog 2004
  • Hijikata Toshizo (土方歳三) Kawaide shobo