Kazusa province

From SamuraiWiki
Revision as of 04:09, 14 October 2006 by Shikisoku (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigationJump to search

Japanese:上総国(Kazusa no kuni) or 総州(Sohsu).

Present Central Southern Chiba prefecture.

Han in Kazusa

 • Jozai han(Kaifuchi han) 請西藩(貝淵藩 )
 • Iino han 飯野藩
 • Sanuki han 佐貫藩
 • Ichinomiya han 一宮藩
 • Kururi han 久留里藩
 • Otaki han 大多喜藩
 • Goi han 五井藩
 • Matsuo han(Shibayama han) 松尾藩(柴山藩)
 • Otsuna han 大網藩
 • Hyakushu han 百首藩
 • Kokubo han 小久保藩
 • Kazusa Kariya han 上総苅谷藩
 • Anezaki han 姉崎藩
 • Tsurumaki han 鶴牧藩
 • Sakurai han 桜井藩
 • Otaki Shinden han 大多喜新田藩
 • Katsuura han 勝浦藩
 • Kikuma han 菊間藩
 • Uruido han 潤井戸藩
 • Tsurumai han 鶴舞藩
 • Takataki han 高滝藩
 • Kazusa Yahata han 上総八幡藩