Home | Sources | E-Mail Us | Map | Glossary

 

Shimazu Retainers


circa.1581

 


Note: This list was largely drawn from documents continued within the Iriki-in collection (in particular a list of retainers present at the Siege of Minamata in 1581) and should not be considered comprehensive. Italics indicate a formal title or rank, ( ) indicates the fief or castle the individual was associated with.

 The Relatives
Shimazu Yoshihisa (Kagoshima) Daimyô
Shimazu Hyogo no kami Yoshihiro (Masaki)
Shimazu Nakatsukasa taiyu Iehisa (Sadowara)
Shimazu Saemon no kami Toshihisa (Miya no sho)
Shimazu Toshô no kami Tadanaga (Kushira)
Shimazu Bungo no kami Tomohisa (Hiramatsu)
Shimazu Ûma no kami Yukihisa (Kiyomizu)The Elders
Hirada Mino no kami Mitsumune (Chosa)
Honda Shimotsuke no kami Chikasada (Yoshida)
Ijuin Uemon daibu Tadamune (Koyama)
Kawakami Sakon sho-gen Hisatoki (Taniyama)
Kiire Shikibu taiyu Hisamichi (Kiire)
Murauchi Echizen no kami Tsunesada (Kamo)
Machida Dewa no kami Tadanobu (Ijuin)The Retainers and Vassals
Arikawa Uta no kami (Iino)
Ei Sama no kami Hisatora
Fukunaga Tango no kami (Ura-no-myo)
Godai Ukyonosuke Tomohisa (Makanda?)
Hirada Shinzaemon Muneharu (Hokita)
Hirano Tango no kami (Kajiki)
Hishigari Tomoemon (Honjo)
Hishishima Kunai sho-yu Kunisada (Ichiku)
Hishishima Shikibu taiyu Yoshitomo (Soi)
Hongo Dewa no kami (Nonomiya)
Hongo Kamon no suke (Takarabe)
Hongo Kyuzaemon (Sueyoshi)
Hongo Kurando Hisayoshi (Shiwachi)
Hongo Mikawa no kami (Kajiyama)
Hongo Ôi no suke (Katsuoka)
Hongo Sanuki no kami Tadatora (Shonai)
Ichiku Mimasaka no kami (Nozhiri)
Ichiku Ko-shiro Iechika (Matsuyama)
Ijichi Bizen no kami (Yamada/Sendai)
Ijichi Hoki no kami (Era)
Ijichi Nui no suke Shigesada (Shimo-Osumi)
Ijichi Minbu shôyu Shigeyasu (Hiraizumi?)
Ijuin Shimotsuke no kami Hisaharu (Kushima)
Ijuin Mimasaka no kami Hisanobu (Kiyotake)
Iriki-in Danjo no chu Shigetoyo
Iwakiri Mikawa no kami Nobuakira
Kabayama Hyobu taiyu Norihisa
Kajiki Danjo no chu Kanehiro
Kamada Nagato no kami (Tarumizu)
Kamada Izumo no kami Masachika (To no kori)
Kamada Owari no kami Masatoshi (Ushine)
Katsura Taro-byoe Tadaakira (Hirasa)
Kawada Suruga no kami Yoshiakira (Kawada)
Kawakami Chubei (Kiyomizu)
Kawakami Zhurozaemon Masuhisa (Nagayoshi)
Kawakami Kôzuke no suke Nobuhisa (Imuta)
Kawakami Mikawa no kami Tadatomo (Kurino)
Keto-in Kyushiro
Kimotsuki Awaji no kami (Karekawa)
Kosugi Tango no kami
Machida Suo no suke (Shin-sho)
Miyabara Sakon shôgen Kagetoki (Kushikino)
Nango Wakasa no kami Tadaakira (Kakuto)
Narahara Kano no suke (Sakaya)
Nezhime Shichiro Shigeharu
Niiro Nui no suke Hisatoki (Aya)
Niiro Musashi no kami Tadamoto (Oguchi)
Niiro Kageyu Tadamune (Tsuneyoshi)
Niiro Jibu shoyu Tadanobu (Sogi)
Niiro Echigo no kami Takahisa (Kuma no sho)
Niiro Ômi no Kami Takehisa (Tonda)
Niiro Uemon no suke Yasutomo (Osaki)
Nomura Bitchû no kami (Uchiyama)
Nomura Ichiemon Kiyotsuna (Takae)
Nomura Kaga no kami Shigetsuma (Shirasuzaki)
Ono Suruga no kami Tadamune (Yamada)
Otera Ôi no suke (Tano)
Sada Hoki no kami Hisamasa
Sada Kunai shoyu Tadamasu (Momotsugi)
Sagara Shinsuke (Yatsushiro)
Saruwatari Kamon no suke Nobumitsu (Hatsuki)
Shikine Toemon Yorimoto
Shirahama Shirozaemon (Omura)
Shirasaka Mino no kami Kaneyori (Yoshida)
Shiwachi Gyôbu shoyu Tadatsuna (Umekita)
Sogi Etchû no kami (Yoshimatsu)
Sashu Yoshitora (Izumi)
Takasaki Ôi no suke (Isaku)
Tanegashima Sakon no daibu Tokitaka
Togo Genshichiro Shigetora
Toya Shinano no kami (Nagano)
Tsumagari Kamon no suke (Ibusuki)
Uehara Nagato no kami (jito of Obi)
Umekita Kunaisaemon Kunikane (Yunowo)
Uwai Ise no kami Akitane (Miyazaki)
Uwai Zhirozaemon Satokane (Kobayashi)
Yoshitoshi Yamashiro no kami (Kuraoka)
Yoshitoshi Shimosa no kami Tadazumi (Shiomi)


Compiled by F. W. Seal