BATTLES

(Home)

Akechi
(1574)

Anegawa
(1570)

Arai
(1516)

Second
Azukizaka
(1548)

Dan no Ura
(1185)

First
Gassan-Toda
(1543)

Second
Gassan-Toda
(1565)

Hetsugigawa
(1586)

Hitadori
(1585)

Iwamura
(1575)

Ichi no Tani
(1184)

Iwaya
(1586)

Kawagoe
(1544-45)

Second
Kawanakajima
(1555)

Fourth
Kawanakajima
(1585)

Kizakihara
(1572)

First
Konodai
(1538)

Second
Konodai
(1585)

Koriyama
(1540)

Kôzuki
(1577)

Kurikara
(1183)

Kurokawa
(1589)

Mikatagahara
(1573)

Miki
(1578-80)

Mimasetoge
(1569)

Mimigawa
(1578)

Minatogawa
(1336)

Miyajima
(1555)

Jûshijô
(1561)

Nagakute
(1584)

Nagaragawa
(1556)

Nagashima
(1571)

Nagashino
(1575)

4th Odani

Odawara
(1591)

Okehazama
(1560)

Okitanawate
(1584)

Osaka
(Winter)
(1614)

Ôtate no Ran
(1579)

Ôtsu
(1600)

Sakai
(1399)

Sekigahara
(1600)

Sendaigawa
(1587)

Shizugatake
(1583)

Takamatsu
(1582)

Takatenjin
(1574)

Tedorigawa
(1577)

Tottori
(1581)

Uedahara
(1548)

Uzu
(1582)

Yamazaki
(1582)